Fredsprisutdeling

Sted:

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar under tildelingen av Nobels Fredspris for 2021 til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred.