Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fremtidens lærerbehov

Ferske beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det vil mangle færre grunnskolelærere i fremtiden enn tidligere beregnet.

– Vi trenger mange nok lærere, og vi må sørge for at de er godt kvalifisert. Selv om slike fremskrivninger er usikre, er det gledelig at disse tallene viser betydelig lavere mangel på grunnskolelærere enn tidligere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

SSB har beregnet tilbud av og etterspørsel etter ulike typer lærere i årene fremover ved hjelp av modellen LÆRERMOD. Den nye rapporten viser at det vil mangle færre grunnskolelærere fremover enn tidligere beregnet. Endringen forklares ved høyere studentopptak og at færre barn fødes.
 
 
Beregningen viser en mangel på rundt 3 600 årsverk grunnskolelærere i 2035. Til sammenligning var mangelen for denne gruppen beregnet til rundt 13 700 årsverk i 2035 i forrige LÆRERMOD-rapport.

Samtidig viser de nye tallene et overskudd for de andre gruppene av lærerutdanninger, og det fremtidige overskuddet er større enn i forrige LÆRERMOD-rapport.

 – SSBs fremskrivninger viser at vi med dagens utvikling vil klare å fjerne underskuddet på barnehagelærere i løpet av relativt få år. Det er det verdt å merke seg, sier Røe Isaksen.

Det er grunn til å være varsom med bruken av disse tallene langt inn i fremtiden. Dersom studentopptak, fullføringsprosenter eller politikk blir annerledes enn forutsatt, vil også beregnet overskudd eller mangel endres. Videre er det usikkert hvordan fremtidig innvandring vil påvirke befolkningssammensetningen.

I den offentlige debatten har det tidligere blitt trukket frem at Norge vil mangle 38 000 lærere om ti år. Dette tallet er hentet fra én av SSBs andre beregningsmodeller, MOSART, som inkluderer store utdanningsgrupper og ikke skiller mellom ulike typer lærerutdanninger. Siden 1990-tallet er det i stedet den mer presise LÆRERMOD som Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn for politikkutviklingen, sammen med annen relevant dokumentasjon.

Les mer om LÆRERMOD på SSBs nettsider.

Til toppen