Fremtidig campus i Trondheim

14. juli vil Kunnskapsdepartementet motta rapporten fra Metier om ekstern kvalitetssikring av utredningene om campusløsning i Trondheim.

I likhet med utredningene vil Metier anbefale en samlet campusløsning. De legger vekt på at samling av campus er hensiktsmessig sett i lys av fusjonen, utvikling av utdanningene på tvers, bedre utnyttelse av arealer og kortere transportavstander. 

Den endelige rapporten fra Metier vil foreligge 14. august og blir da offentliggjort på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Til toppen