Fremtidig sensorteknologi i fjøset

Kunnskap kombinert med teknologisk utvikling kan i fremtiden gi mer detaljert informasjon om hvordan kyr i fjøset har det til enhver tid. Digitaliseringen kan utnyttes til å forske videre på viktige tema som dyrevelferd, klimautslipp og besetningsstyring.

Fremtidig sensorteknologi kan fortelle bonden mer om hva som foregår under overflaten i fjøset og fange opp avvik raskt. Sensorteknologi vil hjelpe bonden å ta riktige beslutninger til rett tid. Med alle de biologiske dataene vi etter hvert får tilgang til kan vi utvikle systemer som vil gi oss mindre synsing og mer fakta om hva som er best for det enkelte dyret.

I fjøset er hender for lengst erstattet med melkeroboter. Hver tredje melkeliter går nå via melkerobot, og forskerne spår at halvparten av norske kuer melkes med robot om fire til fem år.
I fjøset er hender for lengst erstattet med melkeroboter. Hver tredje melkeliter går nå via melkerobot, og forskerne spår at halvparten av norske kuer melkes med robot om fire til fem år. Foto: Torbjørn Tandberg

Den norske bonden har vært langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Det er mange fordeler med teknologiske nyvinninger i fjøset. Dagens sensorer kan blant annet fortelle hvor mye kua beveger seg i løpet av en dag og hvordan stoffskiftet er. Teknologien foreslår for bonden hva som skjer i fjøset, om en ku er halt eller en annen er syk. Systemene forteller bonden når kyrne er fruktbare og klare for paring eller når jurhelsen avviker fra normalen. I moderne fjøs blir enorme mengder data registrert og vil gi et godt grunnlag for framtidig forskning og fremtidig melkeproduksjon. 

Til toppen