Frist for innspel til reiselivsmeldinga

Har du innspel til den nye stortingsmeldinga om reiseliv?

Regjeringa skal leggje fram ei ny stortingsmelding om reiseliv. Fristen for å komme med innspel går snart ut. Siste sjanse er måndag 15. februar. 

Meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget hausten 2016.

Til toppen