Fritak for merverdiavgift for alle nyhets- og aktualitetsmedier

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil innføre fritak for merverdiavgift (nullmoms) for alle nyhets- og aktualitetsmedier. - Det avgiftsmessige skillet mellom distribusjon på papir og digitalt har hittil vært en betydelig ulempe for digital distribusjon. Nå vil vi bedre dette ved å gjøre regelverket nøytralt, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen har satt i gang en notifikasjonsprosess overfor EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med sikte på å innføre fritaket for merverdiavgift. Fritaket vil ikke bare omfatte e-aviser på brett og mobil, men alle nyhets- og aktualitetstjenester med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil gjelde alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, inkludert for eksempel nyhetsbaserte tv-kanaler som TV2 Nyhetskanalen, BBC World og CNN.

- Vi ønsker å fremme nyhetsformidling og samfunnsdebatt. Det bør derfor være nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som benyttes for å formidle dette innholdet, sier finansminister Siv Jensen.

Det er vanskelig å vurdere muligheten for å få ordningen godkjent. I EU stenger det såkalte merverdiavgiftsdirektivet for å innføre nullmoms og lave momssatser på elektroniske tjenester. Norge er ikke bundet av dette direktivet, derfor foreligger det ikke rettspraksis fra EU som kan si noe om hvordan ESA vil vurdere denne saken.

- Dette er en svært viktig sak for regjeringen. Vi skal derfor jobbe hardt for å få saken gjennom i ESA. Vi har allerede kontakt med ESA om dette og skal ha et møte i mai, sier finansminister Siv Jensen.