Fritak for merverdiavgift for redningsfartøy

Finansdepartementet tar sikte på å fremme forslag for Stortinget om å endre merverdiavgiftsloven slik at redningsfartøy fritas for merverdiavgift uansett lengde.

Redningsfartøy er i dag fritatt for merverdiavgift, men det er et vilkår at fartøyet er på minst 15 meter. I forbindelse med høstens budsjettbehandling tar departementet sikte på å fremme forslag for Stortinget om å endre merverdiavgiftsloven slik at redningsfartøy fritas for merverdiavgift uansett lengde. Lovendringen vil også gjelde for redningsfartøy som allerede er anskaffet i løpet av 2017. En slik utvidelse vil blant annet få betydning for frivillige organisasjoner som går til innkjøp av redningsfartøy.

– Dagens lov åpner ikke for merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy under 15 meter. Dette vil vi endre slik at også mindre redningsfartøy vil bli omfattet. Dersom Stortinget er enig i forslaget vil fritaket også gjelde fartøy som allerede er omsatt, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Til toppen