Fritidserklæring

Sted:

Statsminister Solberg, barne- og likestillingsminister Horne, kulturminister Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Sanner lanserer regjeringa si fritidserklæring.

Stad: Forandringshuset, Grønlandsleiret 41. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.