Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen fordeler om lag 25 millioner kroner til ferie- og fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Økningen kommer som en følge av budsjettforhandlingene i Stortinget.

- Regjeringen vil arbeide for at alle skal ha et meningsfylt ferie- og fritidstilbud uavhengig av inntekt og funksjonsevne. Ferie og fritid er viktig for trivsel, velferd og helse. Dette handler om likeverdighet og sosial inkludering, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- De frivillige organisasjonene er tett på brukerne og har en nøkkelrolle i å tilrettelegge og organisere ferie- og fritidsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Skei Grande.

Målet med tilskuddsordningen er å gi frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddene bidrar til at man kan samle barn og ungdom over hele landet som har ulike funksjonsnedsettelser.

Meir enn hundre små og store aktivitetstilbud over hele landet får støtte. Dette omfatter ferieopphold for blinde og sterkt svaksynte barn, aktivitetsleir og idrettsleir for barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser, aktiviteter for ungdom og unge vokse med etnisk minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som håndterer tilskuddssforvaltningen på vegne av Kulturdepartementet.

Bufdir har i tillegg fordelt i overkant av 199 millioner kroner i tilskudd til drift av de funksjonshemmedes organisasjoner. Tilskuddsordningen er et virkemiddel som skal bidra til at nasjonale frivillige organisasjoner for funksjonshemmede kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til medlemmer.

Les mer om tildelingene på Bufdir sine nettsider