Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene

Mens Arbeiderpartiet går på autopilot og tilbyr gamle løsninger, jobber regjeringen for å redusere ventetidene og sikre at pasienter får rask og god behandling.

I Stavanger Aftenblad 19. januar påstår Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Ruth Grung og Tove Karoline Knutsen at jeg bare flytter penger fra offentlig til privat sektor. De spør hva det er jeg egentlig vil med helsetjenestene.

Svaret er enkelt. Mitt og regjeringens mål er å skape pasientenes helsetjeneste. En helsetjeneste der pasienten får rask behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.

Køene går ned

Resultatet av regjeringens politikk er høyere budsjettert vekst i pasientbehandlingen enn det den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Ventetidene og køene går ned. 80 000 færre mennesker står i helsekø.

La det være ingen tvil. Det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste. Befolkningen skal få rettferdig fordelt helsehjelp etter behov, mens de betaler etter evne over skatteseddelen.

Men i motsetning til Arbeiderpartiet, er det ikke avgjørende for regjeringen hvem som utfører helsehjelpen. Vi benytter gjerne private helseinstitusjoner dersom det gir pasienten større valgfrihet og bedre og raskere behandling.

Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de valgte å ikke utnytte ledig kapasitet hos private og ideelle aktører. For å snu på denne negative trenden, har jeg innført fritt behandlingsvalg. Jeg har bedt helseregionene om å øke sine kjøp gjennom anbud. Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men et tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene.

Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Når regjeringen i tillegg fjerner det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.

Undergraver ikke det offentlige

Fritt behandlingsvalg bidrar ikke til å undergrave den offentlige spesialisthelsetjenesten. Snarere tvert imot.

Når jeg leser Arbeiderpartiets velkjente kritikk, stiller jeg meg selv spørsmålet om hva som er deres alternative løsninger for å redusere helsekøene? Grung og Knutsen nevner bare én ting. De vil ha det samme samarbeidet med private og ideelle aktører som de hadde de åtte årene de satt i regjering.

Jeg vil ikke tilbake til en todelt helsetjeneste, hvor de som hadde råd til det kunne kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere råd ble stående i lange køer. Jeg vil ikke tilbake til en helsetjeneste der den enkelte må tilpasse seg systemet. Jeg ønsker å gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg.

Vi endrer lover

Det er fortsatt mange pasienter som venter for lenge på behandling. Det skaper utrygghet for pasienter og pårørende. Derfor fortsetter regjeringen å arbeide for reduserte ventetider ved å ta i bruk et mangfold av aktører i offentlig og privat sektor.

Vi tar ulike grep på mange områder for å gi pasienter og brukere mer medbestemmelse og medvirkning. Vi endrer lover. Vi endrer arbeidsmåter. Vi endrer organisering. Men vi må også endre kulturer. For det regjeringen vil er å bygge pasientens helsetjeneste.

Til toppen