Fritt behandlingsvalg gir stadig flere valgfrihet

Nær 6500 pasienter har til nå brukt tjenesten "Fritt behandlingsvalg". De har fått raskere helsehjelp eller fått velge den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

- Det er svært gledelig at så mange pasienter har benyttet seg av ordningen. Fritt behandlingsvalg er en viktig del av pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at bruken av ordningen har økt betydelig i 2017 og at en stor andel av befolkningen kjenner til Fritt behandlingsvalg. Tilbudet av behandlere i ordningen øker også.

For rusbehandling (TSB) og somatiske tjenester har det vært en økning fra 2016 til 2017 i antall pasienter som bruker leverandører under den såkalte godkjenningsordningen. Innen TSB var det 153 pasienter i hele 2016, mens prognosen for 2017 er om lag 250 pasienter. I somatikken var det drøyt 1 800 pasienter i 2016, og prognosen for 2017 er om lag 4 000 pasienter. I psykisk helsevern var det 132 pasienter i godkjenningsordningen i 2016, og prognosen for 2017 er om lag 145 pasienter. 

Fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015. Det gir pasienter rett til å velge mellom offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder som har avtale med det offentlige og private behandlere under godkjenningsordningen.

-  Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene, øker valgfriheten og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Den største effekten vil komme ved at de offentlige sykehusene får mulighet til å behandle flere pasienter og øke bruken av anbud. Dette kommer alle pasienter til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Til toppen