Frivillighetens tilgang til lokaler under pandemien

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det har vært utfordrende for frivillige organisasjoner å få tilgang til egnede lokaler under koronapandemien. Her er en oversikt til hjelp for frivillige organisasjoner som ønsker å finne egnede lokaler, nå som det åpnes gradvis opp for mer aktivitet.

Tilgang til lokaler


Skolelokaler

Regjeringen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) oppfordret i 2018 alle landets kommuner og fylkeskommuner om å gi barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolelokaler. Så fremt det er smittevernsmessig forsvarlig bør denne tilgangen også gjelde under koronapandemien.

Kommuner

Enkelte kommuner, særlig de største byene, utvikler egne bookingløsninger for kommunale lokaler som frivilligheten og lokale aktører kan benytte.

Anleggsregisteret

Anleggsregisteret har en søkefunksjon som frivillige organisasjoner kan benytte for å finne egnede anlegg i sitt nærområde. Finn anlegg – Anleggsregisteret.no

Lokaler som eies av frivillige organisasjoner

Det finnes flere lokaler som eies av frivillige organisasjoner. De fleste frivillige organisasjoner er registrert i Frivillighetsregisteret, og registeret har en søkefunksjon som gjør at du kan få oversikt over alle registrerte organisasjoner i din kommune. Frivillighetsregisteret - Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Frivilligsentraler

Mange kommuner har frivilligsentraler. Frivillige organisasjoner kan henvende seg til sentralene for spørsmål om leie av lokaler. Regjeringen foreslår i utkast til forskrift om ny tilskuddsordning for frivilligsentralene at frivilligsentralene skal stille sine lokaler til gratis disposisjon for frivillige organisasjoner. Forskriften ble sendt på høring 11. august, med høringsfrist 12. november 2021.

Ekstrautgifter til lokaler

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til å få dekket en andel av sine merkostnader som følge av myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger i forbindelse med covid-19. Merkostnader kan for eksempel være til renhold av lokaler og til leie av ekstra lokaler som følge av avstandskrav. Dette dekkes under stimuleringsordning for frivillighetssektoren som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen er for organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret. Tilskot i forbindelse med arrangement eller aktivitetar - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)