Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Frivillighetsprisen 2013 tildelt de frivillige ved ”Spelet om Heilag Olav”

- Årets prisvinner er en bærebjelke i lokalt kultur- og organisasjonsliv. De skaper nærhet og stolthet til lokal og nasjonal historie, og de er et forbilde for samarbeid mellom frivillige og profesjonelle.

Vinner av Frivillighetsprisen 2013 sammen med kulturministeren. F.v.: Petter Bjartnes fra Spelet, kulturminister Thorhild Widvey og Leif Johannes Sagen fra Spelet.

Vinner av Frivillighetsprisen 2013 sammen med kulturministeren. F.v.: Petter Bjartnes fra Spelet, kulturminister Thorhild Widvey og Leif Johannes Sagen fra Spelet. (Foto: nyebilder.no)

- Årets prisvinner er en bærebjelke i lokalt kultur- og organisasjonsliv. De skaper nærhet og stolthet til lokal og nasjonal historie, og de er et forbilde for samarbeid mellom frivillige og profesjonelle. De bidrar til en teaterproduksjon av høy kvalitet og gjør vår nasjonale kulturarv levende, sa kulturminister Thorhild Widvey ved overrekkelsen av årets frivillighetspris.

"Spelet om Heilag Olav" på Stiklestad av Olav Gullvåg (manus) og Paul Okkenhaug (musikk) hadde urpremiere i 1954 under tittelen "Føre slaget". I 2014 har spelet 60-årsjubileum. Spelet formidler en viktig del av norsk kulturhistorie under Olsokdagene, om slaget på Stiklestad som ble vendepunktet for innføringen av kristendommen og rikskongedømmet i Norge. Helt fra starten har frivillighetsarbeidet vært den sentrale bærebjelken i alle organisatoriske deler av teaterproduksjonen. I 2013 brukte rundt 830 mennesker fra 5 til 87 år av sin ferie og fritid for Spelet. I 2013 utgjorde den frivillige innsatsen mer enn 11 årsverk.

De to andre finalistene til årets pris var de frivillige ved Home-Start familiekontakten i Moss ved Hilde Hjelseth og Carol Østby og lesehunden Molly. Home-Start oppsto i Moss i 2011 og har allerede støttet ca. 50 familier. Organisasjonen har utstrakt samarbeid med helsestasjon, barnehage, familievernet, psykisk helsevern, PPT og andre. Carol Østby er en pioner innen terapihundsaken sammen med sin Molly. De er sammen spesialisert som barnehundekvipasje og jobber frivillig flere dager i uken med Molly som lesehund på bibliotek og skoler i Grimstad.

Om Frivillighetsprisen
Frivillighetsprisen gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighet Norge har siden 2006 delt ut Frivillighetsprisen på oppdrag av Kulturdepartementet. Prisen deles ut 5. desember på FNs internasjonale frivillighetsdag.

Den nasjonale juryen består av Øyvind Håbrekke, Bent Høie, Signe Bock Segaard, institutt for samfunnsforskning, Arezo Banafsheh og Frivillighet Norge ved styreleder/nestleder.  

Se også nettsidene til Frivillighet Norge

Kulturminister Thorhild Widvey overrekker Frivillighetsprisen 2013 til de frivillige ved Spelet om Heilag Olav.
Kulturminister Thorhild Widvey overrekker Frivillighetsprisen 2013 til de frivillige ved Spelet om Heilag Olav. F.v. Kulturminister Thorhild Widvey, nestleder i styret Frivillighet Norge Arnt Holte, Leif Johannes Sagen og Petter Bjertnes fra Spelet, Helen Mollatt og Hilde Sofie Hjelseth fra Home-Start, og Carol Østby. (Foto: nyebilder.no)
Til toppen