Vis hele kalenderen

10.01.2017

  • Frokostmøte: Overrekkelse av LDOs supplerende rapport om Norges oppfyllelse av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Adresse: Mariboes gate 13, Oslo

    Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Til toppen