Frokostseminar: Evaluering som verktøy for politikkutforming

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Produktivitetskommisjonen og DFØ inviterer til frokostseminar om bruk av evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering.

Tiden med rause budsjetter i staten er over. Strengere prioriteringer må til for å imøtekomme fremtidige forpliktelser og utfordringer, og gi rom for nye satsinger. Hvordan tar beslutningstakere i departementene stilling til hvilke satsinger som skal videreføres, endres eller kuttes? Får de god nok informasjon om hva som virker best? Evaluering er et verktøy som nettopp kan gi informasjon om eksisterende tiltak og ordninger virker godt og gir god verdi for pengene. Hvordan sikre at dette faktisk er tilfelle? Hva skal til for å bruke evaluering på en god måte i politikkutforming?

Dato: 4. feb. 2016
Tid: kl. 08:00 – kl. 10:00
Sted: Auditoriet Hovedbølet (Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64/68)

For mer informasjon og påmelding, se nettsidene til DFØ.

Nett-tv Seminar: Evaluering som verktøy for politikkutforming

Se sendingen her

Se sendingen her