Lav til moderat risiko for fugleinfluensa i Norge, viktig å varsle om døde fugler

Høsttrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. Risikoen i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Hvis du kommer over døde fugler av visse risikoarter, er det viktig at du varsler Mattilsynet. Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Ender.
Smitterisikoen for fugleinfluensa i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Foto: Mattilsynet