Fugleinfluensa "Portforbud" for tamme fugler

Det er i sommer påvist fugleinfluensa hos ville fugler i Norge. For å beskytte tamme fugler mot smitte fra ville fugler har Mattilsynet innført «portforbud» for fjørfe i en del kommuner.

Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom for fugler, og dødeligheten er ofte høy. Risiko for smitte og alvorlig sykdom hos mennesker vurderes som svært lav.

Skal beskytte tamme fugler

Portforbudet innføres for å beskytte både høner i hagen og kommersielt fjørfehold mot denne alvorlige sykdommen. Hensikten med portforbudet er å hindre direkte kontakt mellom ville og tamme fugler. Innføringen av portforbudet er basert på råd fra Veterinærinstituttet. Direkte og indirekte kontakt mellom ville og tamme fugler utgjør en smittefare for alle tamme fugler.

Dette utbruddet av fugleinfluensa ser ut til å være et av de største og mest ødeleggende fugleinfluensaepidemiene som noensinne har vært i Europa. Våre naboland har hatt flere utbrudd av fugleinfluensa hos tamme fugler, både hos hobbyfjørfe og i kommersielt fjørfehold.

Høner.
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Fuglene kan være ute under tak

Norge har så langt unngått smitte fra ville til tamme fugler, med unntak av utbruddet i en fuglepark i Rogaland som oppstod før portforbud ble innført vinteren 2020.

Selv om fuglene med portforbud må være under tett tak, så kan de likevel være utendørs så lenge dyreeier har lagt til rette for dette.

Les mer hos Mattilsynet:Portforbudet for tamme fugler er gjeninnført i flere østlandskommuner | Mattilsynet (ntb.no)