Historisk arkiv

Full bredbåndsdekning i Norge - behov for større kapasitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

99,9 prosent av husstandene i Norge har i dag et bredbåndstilbud, definert som minimum 640 kbit/s. Dekningen er noe lavere dersom en ser på høyere kapasiteter, men utviklingen går mot stadig bedre dekning der også.

99,9 prosent av husstandene i Norge har i dag et bredbåndstilbud, definert som minimum 640 kbit/s. Dekningen er noe lavere dersom en ser på høyere kapasiteter, men utviklingen går mot stadig bedre dekning der også. Dette kommer fram i en ny rapport konsulentselskapene Nexia og Econ Pöyry har laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Nærmere 80 prosent av husstandene kan få hastigheter på 12 Mbit/s eller mer. Behovet for bredbånd i private husholdninger, bedrifter og offentlig sektor er imidlertid økende, og vi kan ikke regne med at markedet vil gi oss full dekning på kommersielt grunnlag, gitt fremtidige behov.

Rapporten beskriver to mulige utviklingsbaner for bredbånd frem mot 2015. I den ene er minimumskravet 8 Mit/s nedstrøms og 1 Mbit/s oppstrøms, i den andre  50 Mbit/s nedstrøms og 10 Mbit/s oppstrøms.

Hvilken utvikling vi vil få, avhenger blant annet av myndighetenes rolle som pådriver og tilrettelegger for økt bruk av bredbånd og avanserte elektroniske tjenester. Utviklingen av bruksmønstre innen TV-/videounderholdning, samt utbyggingsplaner og forretningsmodeller på tilbudssiden, vil også ha stor betydning.

- Rapporten bekrefter at Regjeringens mål om tilbud om bredbånd til alle er så godt som nådd. Jeg er veldig godt fornøyd med at Regjeringens bredbåndspolitikk og bevilgninger de siste årene på over 760 millioner kroner har ført til de ønskede resultater, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. - Men vi har ikke tenkt å gi oss med dette. Å sørge for at Norge til enhver tid har en velutbygd og framtidsrettet bredbåndsinfrastruktur er viktig for denne regjeringen. Rapportens vurderinger om fremtidig kapasitetsbehov vil være et viktig grunnlag når Regjeringen skal vurdere mål og politikk for bredbånd i årene som kommer, sier Grande Røys.

Rapporten "Bredbånd 2.0" fra Nexia og Econ Pöyry.

Mbit/s
Mbit/s er et mål på båndbredde. Mbit/s står for megabit per sekund, det vil si hvor mange millioner (mega = million) bit som kan sendes over en internettforbindelse per sekund. 1 Mbit/s er tilsvarer således 1000 kbit/s.

Les mer om bredbånd på nettsidene til Post- og teletilsynet.