Fylkesfinalen for ungdomsbedrifter i Finnmark

Kjære alle sammen!

Tusen takk for invitasjonen hit i dag.

Jeg har nå vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet i ca. 2 måneder, og jeg er overbevist om at det vil være det mest spennende politikkfeltet i norsk økonomi i fremtiden, og jeg er derfor veldig glad for å få jobbe innenfor det her området.

Jeg applauderer deres mot og stå-på vilje og vil gratulere alle her i dag. Det her er et flott arrangement, og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten dere.

                                               ***

Dere som er unge i dag står overfor mange spennende valg, ikke minst valg av karrierevei. Ofte er det slik at vi blir virkelig gode på det vi virkelig liker, og det vi virkelig brenner for.

Det er dere som skal skape fremtidens bedrifter og arbeidsplasser.

Det er dere som sitter med ideene og kunnskapen, som kan bli til nye varer og tjenester.

Det er dere som kan bidra til at vi fortsetter å ha et livskraftig og innovativt næringsliv!

Dere er fremtiden!

Derfor er det inspirerende å se så mange unge mennesker som allerede har startet egne bedrifter.

Vi er nemlig avhengig av flere gode gründere for at Norge skal ha flere bein å stå på i fremtiden!

Ungt Entreprenørskap gir gjennom sitt bedriftsprogram unge mennesker et godt utgangspunkt for å lykkes som gründer. Forskning viser at elever som har hatt ungdomsbedrift har hele 50% høyere sannsynlighet for senere i livet å bli en gründer. Bedriftene som er presentert her i dag er dermed et viktig bidrag til etablering av fremtidige bedriftene og arbeidsplasser i regionen.

                                              ***

Det burde ikke være overraskende at jeg er veldig opptatt av sjømatnæringen. Denne næringen har behov for høy kompetanse og er avhengig av å rekruttere unge, flinke mennesker for å kunne overleve. Ungdomsbedrifter og ungt entreprenørskap er viktige tiltak for å styrke muligheten for opprettholdelse av eksisterende og etablering av ny virksomhet innen sjømatnæringen her i Nord.

Vi i regjeringen er opptatt av å skape nye arbeidsplasser og å øke verdiskapingen som fiskeri og havbruk tilfører vårt samfunn. Derfor har vi styrket satsningen på marine ungdomsbedrifter gjennom å gi økt støtte til Ungt entreprenørskap i statsbudsjettet for 2016.

                                                ***

Jeg er mektig imponert over engasjementet hos dere unge gründere!

Som med alt annet, er det mye glede og tilfredsstillelse i å skape og drive frem egen virksomhet, men også mye frustrasjon.

Jeg vil derfor avslutte med en oppfordring til alle her i dag: Uansett hva drømmen din er, la ingen ta den fra deg!

Om ideen din er god, og du har trua, er muligheten stor for at du lykkes.

Lykke til i dagens konkurranse!