Fylkesmannen vil styrke kornproduksjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kornprogrammet er et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i for Akershus og Østfold. Programmet er et viktig satsingsområde i de regionale næringsplanene og retter seg mot alle kornprodusenter i regionen.

Målet er å øke kornproduksjon i fylkene på en bærekraftig måte. Landbruksforvaltning og landbruksnæring samarbeider om programmet. Det arrangeres blant annet høsthvetekonkurranse, fagmøter og markdager. I høst startet «Kornskolen», et tilbud til de som ønsker å lære om korndyrking.

Akershus er Norges største kornfylke, tett fulgt av Østfold. Til sammen produseres over 40% av Norges korn i de to fylkene.

Tresking av korn.
Tresking av korn. Akershus er Norges største kornfylke, tett fulgt av Østfold. Foto: Morten Ingvaldsen