Fylkesnytt fra Buskerud 1/2018

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Kommunesamling miljø, natur og landbruk 2018.

Kommunesamling miljø, natur og landbruk 2018  

Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud arrangerer hvert år i februar en samling for alle ansatte innen miljø, natur og landbruk i kommunene i fylket. Samlingen går over to dager og tar for seg ulike aktuelle saker og temaer vi ønsker å veilede kommunene om. Årets samling finner sted 6. - 7. februar på Kongsberg. 

På dag en av samlingen er alle samlet til en fellesdag med temaet «Buskerud i endring». Det norske samfunnet er inne i en tid preget av store endringer. Klimaet og naturen er under press. Hvordan kan teknologi, nye næringer og vi som innbyggere påvirke utviklingen? Hvilken rolle har kommunene? Hva kan vi påvirke, og hva må vi tilpasse oss til? Klima- og miljødepartementet vil være representert og snakke om «det grønne skiftet». Landbruks- og matdepartementet vil være der og fortelle om «Matnasjonen Norge», og Kommunal- og moderniserings-departementets departementsråd vil holde et innlegg om endringer i befolkningen. Vi vil få høre foredrag fra innledere med variert bakgrunn om landbruk i et endret klima, blomster og bier, vannforvaltning og et 100% fornybart Norge. 

På dag to av samlingen er det parallellsesjoner der vi går mer i detalj på enkelttemaer kommunene har behov for veiledning i. Her vil skrantesjuke, dyrevelferd, massehåndtering, forurensning av PFAS, barskogvern, forsøpling og «inn på tunet» være blant temaene som tas opp. 

Landbruk i et endret klima.
Landbruk i et endret klima. Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Kontakt:
Tonje Røland Brasetvik, [email protected] 

Internationale Grüne Woche (IGW) gir nettverk  

Tre av Buskerud sine mange dyktige lokalmatprodusenter er nå på den internasjonale mat- og reiselivsmessa Grüne Woche i Berlin for vise frem sine kvalitetsprodukter. I år er det regionene Fjell Norge, Fjord Norge og Trøndelag som representerer Norge. I alt 95 utstillere fra de tre regionene skal servere nær 400 000 besøkende det beste Norge har å by på av lokal mat og reiselivsopplevelser.

Produsentene som representerer Buskerud er en del av regionen Fjell Norge. Forventingene til både messa og deltakerne var store, men er nå innfridd. Fantastisk fjellmat har nå blitt introdusert til berlinere og tilreisende fra hele verden som har deltatt på messa, og Hallingdal lokalmatsenter, Nordre Bergan gård og Bardøla Høyfjellshotell har alle blitt en del av det internasjonale nettverket.

Hallingdal lokalmatsenter med bonde og gründer Else Horge Asplin deltar for første gang i år på Grüne Woche. Else har med seg kjekjøtt og kjepølser som er produsert høyt oppe i dalsiden på gården Nordre Espeset i Nes kommune. På gården har hun og mannen bygd et eget anlegg til å foredle kjøtt av både lam, sau, elg, hjort, rådyr og reinsdyr, samt andre dyreslag som kjøpes direkte fra lokale bønder. Else synes «det er en stor opplevelse å bli kjent med alle her på den norske standen og ikke minst se fantastisk mat presentert på en unik måte». 

Nord Bergan, med salgs og markedsansvarlig i Matopplevelser i Numedal Jan-Petter Røisgaard i spissen, serverer spælsauburgere på Fjell Norge sin stand i Berlin. På Nordre Bergan har lammene en god oppvekst og lang og næringsrik beitesommer i Rollagsfjellene. Av det gode kjøttet lages det blant annet burgere som nå skal testes for det tyske markedet.

Bardøla Høyfjellshotell er representert med kokk og driftsdirektør Terje Simonsen. På hotellets kjøkken ivaretar de flinke kokkene det norske – med særlig vekt på lokal kokekunst, samtidig som de også inspirerer oss med fremmede matkulturer. Hotellets beliggenhet på Geilo gir inspirasjon til å bruke råvarer med unike smaker fra fjellet. Terje gleder seg til å presentere smaken av fjell på Grüne Woche.

Fra den norske standen på IGW.
Fra den norske standen på IGW. Fra venstre Gunhild Dalaker Tuseth, avdelingsdirektør landbruks- og miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Buskerud, Jan-Petter Røisgaard fra Nord Bergan gård i Numedal, Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og Else Horge Asplin fra Hallingdal lokalmatsenter. Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Kontakt:
Anita Panman, [email protected].

Rekordhøy planteaktivitet i skogen i Buskerud i 2017

Skogplanting etter hogst er en av grunnsteinene i et bærekraftig skogbruk. Etablering av ny skog er viktig både for fremtidig verdiskaping i skog- og trenæringen, og for skogens evne til å binde CO2 i klimasammenheng.  Fylkesmannen i Buskerud har i samarbeid med skogbruket i fylket utarbeidet en skogstrategi der et av målene er en årlig nyplanting på 2,5 millioner planter. Tallene fra 2017 viser at det er nyplantet over 2,4 millioner skogplanter i Buskerud i 2017. Dette er det nest høyeste på planteantallet på 15 år, og det er like oppunder målene i skogstrategien. Det er imidlertid verdt å merke seg at den store planteaktiviteten kommer etter noen år med stor avvirkning i fylket. En målrettet innsats hos tømmerkjøperne med blant annet tilbud til skogeiere om planting ved inngåelse av avvirkningskontrakt, ser ut til å ha gitt resultater. 

I de siste par årene har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet også lagt stor vekt på skogplanting som klimatiltak, og i 2016 ble det blant annet innført en tilskuddsordning for tettere planting. Bruken av tilskuddsordningen til tettere planting har økt betydelig i Buskerud siden 2016, og i 2017 ble det gitt tilskudd til ca. 80 000 planter. Tilskudd til gjødsling av skog er et annet klimatiltak som ble innført i 2016. I Buskerud ble det gjødslet nesten 12 000 daa skog i 2017, og dette er mer enn en tidobling i forhold til årene før tilskuddsordningen ble innført. 

Norgesplanter AS i Buskerud
Økt planteaktivitet i skogen har medført at planteskolen til Norgesplanter AS i Buskerud har vært helt utsolgt for skogplanter allerede tidlig i sesongen. Foto: Lars Kihle

Kontakt:
Rune Groven, [email protected].

Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord 2018

Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord blir videreført også i 2018. Dette gir oss anledning til å avslutte prosjektet på en god måte og vi ønsker å takke Landbruksdirektoratet for tilliten de har vist oss. Vi har startet arbeidet med å utarbeide en fyldig og god dokumentasjon i bokform helt fra prosjektet startet og fram til i dag. Denne vil bli utgitt i slutten av dette året eller tidlig i 2019. Vi vil også videreføre satsingen med å formidle opparbeidet kunnskap både i form av foredrag, markdager, seminar, kurs og artikler/videoer på nett. 

En enkel video om rankekompostering på gårdsnivå ble lagt ut på YouTube i begynnelsen av januar, og flere korte videoer innenfor fagfeltet vil bli lagt ut i løpet av året. I mars skal vi ha kurs om jord for ansatte i skoler og barnehager og for andelslandbrukene. Interessen for og fokuset på jord synes å være sterkt økende blant stadig flere grupper i befolkningen. Jord vil aldri gå av moten, og flere og flere blir oppmerksom på hvor avhengig vi er av denne levende, vakre og kompliserte organismen som vi bare så vidt har begynt å forske på. Gårdskompostering resirkulerer organiske ressurser og bygger fruktbar jord som har evne til å lagre karbon, vann og har et rikt, biologisk mangfold. 

Aud Helene Rosenvinge som er driftssjef i Lindum AS sa det så sterkt at «Levende Matjordprosjektet hadde ført Lindum AS inn i det Grønne Skiftet», og det synes vi er artig å høre! 

Rankekompostering på gårdsnivå
Rankekompostering på gårdsnivå hos Hans Erik Fuglerud i Lier kommune. Foto: Øystein Haugerud

Kontakt:
Øystein Haugerud, [email protected]no .