Fylkesnytt fra Nordland 2/2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om storsatsing på kjøtt i Nordland.

Storsatsing på kjøtt i Nordland

En rekke sentrale aktører innfor landbruket i Nordland har gått sammen og jobbet fram et prosjekt som skal bidra til økt mengde og kvalitet i kjøttproduksjonen i Nordland.

Kjøttfe på beite.
Kjøttfe på beite. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Svineprodusentene i Nordland har gjennom en årrekke jobbet systematisk og godt med kompetanse og nettverk. Dette har resultert i godt etablert svinenøring i fylket.  Dette var utgangspunktet for aktørene i prosjektet, som ønsket å overføre de erfaringene man har fra svinenøringen til de øvrige kjøttslagene. Både på storfekjøtt og delvis på småfekjøtt har det vært en underdekning som landbruket i Nordland ønsker å gjøre noe med. Det nye prosjektet, Kjøtt i Nordland, omfatter derfor alle kjøttslagene.

Prosjektet har en totalramme på i overkant av 7,8 mill. kroner over en treårsperiode. Prosjektet er derfor stort i Nordlandssammenheng. Prosjektet har fokus på kompetanse og rekruttering, og vil gjennom en rekke tiltak på disse to områdene forhåpentligvis bidra til å styrke kjøttproduksjonen i Nordland, og å styrke økonomien i landbruket i Nordland.

Ytterligere informasjon om prosjektet finner du:

Bioenergiprosjekt 2015-2016

Fylkesmannen i Nordland har startet et prosjekt med formål å øke produksjonen av bioenergi i Nordland. Kompetansehevende- og informasjonstiltak, nettverksbygging og mobilisering skal bidra til flere etableringer av gårdsvarmeanlegg og nærvarmesentraler. Hovedmålgruppe er jord- og skogbrukere, men planlagte aktiviteter er også rettet mot kommuner, kraftselskaper og andre virksomheter i bioenergiverdikjeden.

Flis til bioenergianlegg.
Flis til bioenergianlegg. Foto: David Johann/Fylkesmannen i Nordland

Prosjektet er et spleiselag mellom Innovasjon Norge og Fylkesmannen. Siden oppstarten i januar 2015 er det gjennomført flere tiltak, fra aksjonsdager og studieturer via nettverksmøter og et større bærekraftseminar i Mosjøen med totalt ca 100 deltakere. Det er også planlagt en temadag om gårdsvarme i Lofoten og et miniseminar i Saltdal. For å laste ned en infobrosjyre om prosjektet og for mer info om gjennomførte arrangementer følg med på Fylkesmannnen sin nettside

Kjerringøy gård i Bodø vant Nordnorsk økomatpris 2015

Fylkesmennene i Nord-Norge har delt ut Nordnorsk økomatpris for tredje gang. Formålet med prisen er å synliggjøre økologisk mat fra landsdelen. Prisen skal gå til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller bruk av økologisk mat i eller fra landsdelen.  Årets pris gikk til Kjerringøy gård i Bodø, og Astrid og Oddbjørn Olsen.  Prisen er et beløp på 50 000,- og et diplom.

Kjerringøy gård får prisen for sitt arbeid med økologisk mat, som omfatter primærproduksjon, foredling, servering og formidling.   

Astrid Olsen mottar Nordnorsk økomatpris 2015 fra Landbruksdirektør i Troms Berit Nergård Nyre.
Astrid Olsen mottar Nordnorsk økomatpris 2015 fra Landbruksdirektør i Troms Berit Nergård Nyre. Foto: Matmerk

Økologisk drift har vært et bevisst valg basert på et helhetssyn og ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Melkeproduksjonen på gården ble godkjent før meieriet fikk systemer for inntransport og tapping av melk fra Bodø til økologisk produkt og da var det naturlig å se på muligheten til å foredle melka selv og finne alternative salgskanaler. Resultatet ble etablering av eget ysteri og ostelager med utsalg og kafeen Markens grøde. Prisbelønt ost (Rød Kjerringøy ble kåret til Årets Ost i det norske måltid 2011) og deilig økologisk mat kan kjøpes i kafeen om sommeren, og selges også gjennom andre forretninger: blant annet i Bodø, Tromsø og Oslo. I 2014 fikk Markens grøde Debio sitt serveringsmerke i gull, som bekrefter at minst 90 prosent av serveringen er økologisk.

Tidligere prisvinnere er Aalan gård, Vestvågøy (2013) og Nordlysmat, Alta (2014).

Les mer om Nordnorsk økomatpris på:

Vellykket studietur for etablerere fra Nordland

Gjennom prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser i Nordland inviterte Fylkesmannen etablerere fra Nordland med på studietur til Sveits, Østerrike, Tyskland og Liechtenstein. Tema for studieturen var hvordan reiseliv, mat og kultur kan kombineres for å skape den gode opplevelsen.Vi besøkte Bodenseeområdet og traff flere av de beste produsentene på sine områder. 40 etablerere fra Nordland deltok på turen.

Studietur til Bodensee.
Studietur til Bodensee. Foto: Toril Austvik/Fylkesmannen i Nordland

Evalueringen etter turen var veldig god og mer enn halvparten av deltakerne fikk inspirasjon til å starte/utvide ny virksomhet på gården. I tillegg til å få inspirasjon og kompetanse om ny virksomhet var turen en god arena for deltakerne til å etablere nettverk.

Har du en opplevelse for salg?

Gjennom Fylkesmannens prosjektet Grønt reiseliv i Nordland er det utviklet en brosjyre som viser fram flere av Nordlands gårdsopplevelser. Brosjyren gir ikke bare eksempler på gårdsopplevelser, den gir også gode eksempler på spennende og innovative bedrifter i opplevelsesfylket Nordland i dag. Fortellingene i brosjyren viser hvordan landbruksbedrifter ved nytenking har økt sin konkurransekraft. Dette er bedrifter som har tatt i bruk gårdens samla ressurser på nye og bedre måter. De tilbyr gode og unike produkter med høyt kompetanseinnhold og kvalitet. Formålet med brosjyren er å få flere gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer til å vurdere de samla ressursene på gården og åpne opp for nye etableringsmuligheter.

Forsidebilde til opplevelsesbrosjyre.
Forsidebilde til opplevelsesbrosjyre. Foto: Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland

Opplevelsesbasert verdiskaping er et nytt og spennende fagområde som kan hjelpe flere til å utvikle lønnsomme produkter. Brosjyren viser hvordan meningsfylte opplevelser kan lages for den enkelte gjest, og hvordan det kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og/eller nye kundegrupper.

Prosjektet Grønt reiseliv i Nordland, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.