G7, jenter og utdanning

G7-landene diskuterte lørdag likestilling og tiltak for å fremme kvinners muligheter. Canada, som har lederskapet i G7, la frem økt støtte til jenter og utdanning.

Statsminister Erna Solberg er invitert til G7-toppmøtet i Canada for å innlede om bærekraftig utnyttelse og forvaltning av havet, men har også lenge vært opptatt av et annet viktig tema på toppmøtet: Likestilling og jenters rett til utdanning. Hun er fornøyd med at temaet nå løftes til G7-nivået. 

- Jeg er veldig glad for at G7-landene i dag har tatt opp spørsmålene om likestilling, jenter og utdanning, og at vertslandet Canada har forpliktet seg til å arbeide mer og hardere for at jenter over hele verden skal få gå på skole og ta utdanning, sier statsminister Erna Solberg.

- For oss er det helt selvfølgelig. Men i en rekke land er det ikke slik. Det er altfor mange jenter over hele verden som nektes skole og utdanning. Det er ødeleggende for hver og en av de jentene det gjelder. De nektes en fremtid og muligheter vi tar for gitt, fortsetter statsministeren.

Statsministeren og regjeringen har i mange år jobbet for å styrke jenters mulighet til utdanning i hele verden, gjennom en lang rekke initiativ og samarbeid. Norge har doblet utdanningsbistanden over de siste fire årene, fra 1,7 milliarder kroner til planlagte 3,4 milliarder kroner i 2017. Satsingen har vi videreført i inneværende år. En tredjedel av norsk utviklingsbistand har gått til prosjekter som fokuserer på likestilling. Norsk støtte har gjort det mulig for 3 millioner jenter og gutter å gå på skolen hvert år, halvparten av disse bor i land i krise og konflikt.

Flere land må trappe opp finansieringen betydelig dersom vi skal oppnå bærekraftsmål 4 om utdanning.

- Å investere i jenter og kvinner, i skole og utdanning, er det beste vi kan gjør for utvikling i samfunnet. Dette har vært min hjertesak i mange år, og regjeringen har jobbet hardt med å mobilisere ressurser, få med så mange land og organisasjoner som mulig. Vi har også rettet norske bistandspenger til jenter og utdanning, sier Solberg.

Til toppen