Ga luftfartsdirektøren ny innsikt

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland fikk et nærmere innblikk i EUs luftfartspolitikk da han besøkte EU-delegasjonen nylig.

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland (t.h.) møtte blant andre samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen da han var i Brussel 15. mai 2013. Foto: Stian Mathisen

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland fikk et nærmere innblikk i EUs luftfartspolitikk da han besøkte EU-delegasjonen nylig.

– Jeg er her for å få innsikt i hvordan EU-delegasjonen jobber, og for å diskutere aktuelle problemstillinger, sa luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland da han besøkte Brussel 15. mai.

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart. Som direktør for Luftfartstilsynet har Nodeland ansvar for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk i norsk rett, i tillegg til å lage forskrifter for norsk luftfart. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs indre luftfartsmarked, noe som betyr at regelverket for sivil luftfart i Norge i stor grad påvirkes av EU. At Norge, EU og flere andre land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at man på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Møtte ambassadøren og samferdselsråden
Hovedformålet med luftfartsdirektørens Brussel-besøk var et møte i den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet Eurocontrol Provisional Council. Nodeland gjennomførte også møter med Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, og samferdselsråd Olav Grimsbo ved Den norske EU-delegasjonen.

– Det som foregår i EU er veldig viktig for oss, og det er nyttig å få et innblikk i det daglige arbeidet som går på regler og forordninger. Det er veldig greit å ha kontakter ved EU-delegasjonen som vi kan snakke med når vi ønsker å holde oss orientert. Det gir oss en innsikt som er utfyllende for oss, sa Nodeland.

Han tok til orde for å opprettholde kontakt med EU-delegasjonen både elektronisk og ved å møtes regelmessig i Brussel.

Et viktig kontaktpunkt
Luftfartsdirektøren trakk frem Norges måte å fremme synspunkter overfor Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) som et av de viktigste kontaktpunktene mellom Norge og EU på luftfartsområdet.

– Når man skal påvirke inn mot ICAO så går det stort sett via EU, sa han.

Blant luftfartssakene som behandles i EU for tiden nevnte Nodeland blant annet Single European Sky pakke II. Dette er en lovgivningspakke som innebærer at flytrafikken ikke koordineres etter nasjonalgrenser, men i stedet etter funksjonelle luftromsblokker, som innebærer en sentralisering av håndteringen av flytrafikk.

Ved å sentralisere håndteringen av flytrafikken ønsker EU å unngå problemene med dagens ordning, hvor en flyreise må koordineres med lufttrafikkstyrings- og flynavigasjonsenheter i hvert enkelt land flyet passerer over. Dette gjør det vanskelig å fly korteste rute, og fører til at mange fly må ta omveier på vei til reisemålet.

Målet med Singel European Sky er å øke kapasiteten i europeisk luftrom, samtidig som miljøbelastningen fra flytrafikk reduseres og reisetid kortes ned. Et slikt samarbeid krever felles regler og prosedyrer på europeisk nivå. Single European Sky pakke II er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Les mer om Norges deltagelse i EUs indre transportmarked på Europaportalen.
Les mer om Single European Sky på Regjeringens nettsider.

Til toppen