Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gassled- saken anket til Høyesterett

Gassled- saken anket til Høyesterett

Staten vant saken på alle punkter og ble tilkjent saksomkostninger da lagmannsretten 30. juni avsa dom i ankesaken om tariffer i Gassled. Departementet tar til etterretning at saksøkerne har anket saken til Høyesterett, til tross for tap i to rettsinstanser. Anken til Høyesterett gjelder spørsmålet om endringen i tarifforskriften i 2013 har tilstrekkelig lovhjemmel, og om det bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det er nå opp til Høyesterett å avgjøre om anken vil bli behandlet.

Til toppen