Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gassled-saken – ankebehandling i Høyesterett

Etter at staten vant saken om tariffer i Gassled (gasstransportsystemet for norsk gass)  i tingretten i 2015 og i lagmannsretten i 2017, anket saksøkerne til Høyesterett. Behandlingen starter onsdag. Det er avsatt tid fram til 5. juni. Anken gjelder spørsmålet om endringen i tarifforskriften i 2013 har tilstrekkelig lovhjemmel, og om den bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Lenke til dommen fra Borgarting lagmannsrett

Lenke til dommen fra Oslo tingrett, med bakgrunn for saken

Til toppen