Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gaveforsterkningsordningen til kunst og kultur styrkes

I salderingsproposisjonen for 2018 foreslår Regjeringen å utvide rammen for gaveforsterkning med 50 millioner kroner i 2018.

- Gaveforsterkningsordningen er drahjelp fra staten og gir incitament til kunst- og kulturinstitusjoner til å intensivere arbeidet med å skaffe privat finansiering til egne prosjekter. Det er gledelig å se at ordningen fungerer og at det kommer mer penger til kulturlivet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Gaveforsterkningsordningen fikk tidligere i år tildelt 93 millioner kroner fra Norsk Tippings spillemiddeloverskudd til kulturformål. Beløpet dekket innvilget gaveforsterkning i søknader overført fra 2017 og i årets søknader frem til 4. juni. De 50 millionene som nå legges inn i gaveforsterkningsordningen, gjør det mulig å innvilge alle innkomne søknader for 2018.

- I omstillingene som kulturlivet står overfor er det helt vesentlig at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet ser hvilken verdi kunst og kultur har i samfunnet, og at de ser verdien av å engasjere seg finansielt. Gaveforsterkning anerkjenner og oppmuntrer sivilsamfunnets engasjement for kulturlivet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

- Det er gledelig at mange institusjoner er blitt ivrige brukere av gaveforsterkningsordningen. Kulturinstitusjonene ser at de får igjen for arbeidet med å skaffe private midler og blir inspirert til ytterligere innsats. Hensikten er også å få institusjonene til å tenke nytt og arbeide mer systematisk omkring finansiering. Jeg tror at mange kan få enda mer ut av ordningen og at man kan bli flinkere til å samarbeide om å hente inn private midler, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Om gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordningen ble etablert i 2014 og er et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat finansiering. Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet.

Gaveforsterkningsordningen er en ren stimuleringsordning og det er ikke knyttet noen fordelingskriterier til ordningen.

 

Til toppen