Gaveforsterkningstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i Troms

I disse dager mottar Tvibit og Nordnorsk Kunstmuseum til sammen 1,4 millioner kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 5,7 millioner kroner.

- Kulturinstitusjoner i Troms arbeider godt mot private givere. Gaveforsterkingsordningen skal bidra til at det systematiske arbeidet blir belønnet. Tilskuddet bidrar til å styrke viktige prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Tvibit v/Tromsø kommune

Mottar 1 350 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 5,4 millioner fra Sparebank 1 Nord-Norge. Gavene skal benyttes til å utvikle Nye Tvibit – et regionalt kulturbygg for allmennheten, gjennomføre ungdomsstyrte prosjekter i Tromsø og omegn, samt gjennomføre Musikkfest Tromsø. Dette er det første tilskuddet Tvibit får fra gaveforsterkningsordningen.

Tvibit er et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet i Tromsø. Det er knyttet 13 årsverk til virksomheten.

Tvibit ledes av Christian Hyld, tlf. 948 09 461

Nordnorsk Kunstmuseum

Mottar 78 125 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på 312 500 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Nord-Norge (SNN-FONDET).

Gavene skal benyttes til gjennomføring av konferanse, samt formidlingsvirksomhet rettet mot barn og unge. Dette er det andre tilskuddet Nordnorsk Kunstmuseum får fra gaveforsterkningsordningen.

Nordnorsk Kunstmuseum mottar driftstilskudd på 21 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2017. Det er 10 årsverk ved museet og i 2015 hadde de 73 629 besøkende.

Nordnorsk Kunstmuseum ledes av direktør Jérémie Michael McGowan, tlf. 776 47 020 

Til toppen