Gaveforsterkningstilskudd til tre institusjoner i Oppland

Tre kulturinstitusjoner i Oppland får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. 7,2 millioner kroner i private pengegaver utløser nær 1,8 millioner kroner i gaveforsterkningstilskudd fra Kulturdepartementet.

- Mange kulturvirksomheter arbeider godt mot private givere. Det er viktig at det systematiske arbeidet blir belønnet. Gaveforsterkningstilskudd bidrar til å styrke mange spennende prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkningsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 45 millioner kroner på statsbudsjettet for 2016 til gaveforsterkning.

Om tilskuddsmottakerne

Stiftelsen Kistefos-Museet

Mottar 1,25 millioner kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal på 5 millioner kroner. Gaven skal brukes til nytt museumsbygg for kunst og kultur på Kistefos. Dette er det andre tilskuddet Kistefos-Museet mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-dagene

Mottar 162.500 kroner i gaveforsterkning basert på tre gaver: 300.000 kroner fra Kavlifondet, 200.000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord og 150.000 kroner fra Eckbos Legat. Gavene skal brukes til deler av programmet for Norsk Litteraturfestival 2016. Dette er det første tilskuddet Norsk Litteraturfestival mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Stiftelsen Lillehammer museum

Mottar 385.000 kr i gaveforsterkning basert på to gaver: 1.040.000 kroner fra De Sandvigske Samlingers Venner og 500.000 kroner fra Stiftelsen UNI. Gavene skal brukes til istandsetting av bygninger på Maihaugen, flytting av hytte til setergrenda, Anders Sandvigs museumspris og vanntåkeanlegg i låven på Aulestad. Lillehammer museum har tidligere fått tilskudd fra gaveforsterkningsordningen både i 2014 og i 2015.

Til toppen