Ny rapport viser at 9 av 10 er stolte av å ha tjenestegjort i UNIFIL

Under årets veterankonferanse presenterte og overleverte sjefspsykiater i Forsvaret, Jon G. Reichelt resultatene av UNILFIL-undersøkelsen, til statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

UNIFIL bestod av en fredsbevarende styrke i perioden 1978 –1998 der 22 207 norske soldater deltok. Dette er den største norske innsats utenom Tysklandsbrigadene. Undersøkelsen er den mest omfattende som noen gang er gjort av Libanon-veteranenes helse. Ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt.

Statssekretær Bø synes rapporten har en rekke interessante funn.

- Det har gjennom mange år vært knyttet stor usikkerhet om dagens helsesituasjon til veteraner som deltok i UNIFIL. Det er gledelig å se at undersøkelsen viser at nesten 9 av 10 mener de stort sett har god, meget god eller utmerket helse i dag. Veteranene sier de er stolte av å ha tjenestegjort i UNIFIL, og at de opplevde tjenesten som meningsfylt, sier statssekretæren.

Statssekretær Øystein Bø, mottok UNIFIL-undersøkelsen av prosjektansvarlig Jon G. Reichelt, sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.​
Statssekretær Øystein Bø, mottok UNIFIL-undersøkelsen av prosjektansvarlig Jon G. Reichelt, sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.​ Foto: Marius Lauritsen, Forsvaret

Videre presiserer han at det, til tross for disse resultatene, ikke må være noen tvil om at mange hadde en tøff tjeneste.

- 21 mistet livet. Svært mange ble skadd. Det er opplagt en sammenheng mellom hva man har opplevd i tjenesten og sårbarhet for psykiske ettervirkninger.

- Det er hevet over enhver tvil at veteraner fortjener god oppfølging ved hjemkomst etter å ha tjenestegjort i utlandet. Denne rapporten gir oss unik kunnskap om Libanon-veteranenes helse. Sammen med Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 og flere andre undersøkelser har vi nå et bredt bilde som vi vil bruke videre til å utvikle nye tiltak og ny politikk, avslutter statssekretæren.

Les mer om UNIFIL-undersøkelsen

Oppsummering UNIFIL-undersøkelsen
4 av 5 mente at de fikk tilstrekkelig med opplæring og var godt forberedt til tjeneste i Libanon.
1 av 2 ble beskutt med håndvåpen, artilleri, rakettvåpen eller andre våpen.
9 av 10 er stolte av å ha tjenestegjort i UNIFIL.
1 av 8 har sannsynligvis en psykisk plage eller lidelse i dag.
9 av 10 mener at de stort sett har god, meget god eller utmerket helse i dag.

Fakta

Regjeringens handlingsplan, I tjeneste for Norge danner grunnlaget for oppdrag knyttet til kartlegging av ulike veterangruppers psykiske helse. 20 678 norske soldater tjenestegjorde i Libanon fra 1978–1998. Av disse har 10 607 svart på UNIFIL-undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 51,3. Gjennomsnittsalderen på de som har svart var 53 år og den gjennomsnittlige oppfølgingstiden er 27 år. Kvinneandelen blant dem som svarte var 2,9 %.

Det er tatt hensyn til at svarene skal kunne sammenlignes med andre nasjonale og internasjonale veteranundersøkelser.  NVIO og SIOPS har sammen med Norske Reserveoffiserers Forbund bidratt med innspill til spørreskjemaet

Det ble også gjennomført en UNIFIL-undersøkelse i 1993. Totalt deltok 893 personer i undersøkelsen. Denne undersøkelsen hadde spesiell fokus på personell som avsluttet tjenesten før tiden og ble repatriert.

 


                                                              

Til toppen