Historisk arkiv

Ny IMDi-direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Geir Barvik utnevnt

Geir Barvik (52) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Han er oppnevnt for en periode på 6 år.

Den nye direktøren skal sikre at IMDi har en effektiv og faglig sterk organisasjon som utnytter ressursene optimalt, samt være ansvarlig for å videreutvikle direktoratet som kompetanseorganisasjon.

IMDi ble etablert 1. januar 2006, og har som hovedoppgave å iverksette regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk. Herunder er en sentral oppgave å arbeide med bosetting av flyktninger i kommunene.

Geir Barvik kommer fra stillingen som administrerende direktør i Husbanken hvor han har vært ansatt siden 2001. Tidligere har han blant annet vært avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet.
 
Det var 14 søkere til stillingen som ny IMDi-direktør.

 

 

Til toppen