Geitemelkkvoter reduseres

Kvote for produksjon av geitemelk reduseres med ytterligere 1 prosent for 2014, etter at den fra 2012 til 2013 ble redusert med 2 prosent. Landbruks- og matdepartementet har etter drøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for 2014.

I møte mellom partene 25. november 2013 gjorde Tine som markedsregulator rede for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for innveid melkemengde og -behov i 2014. Prognosene for 2014 viser at det vil bli produsert mer geitemelk i 2014, enn det markedet etterspør. Faglagene og LMD uttrykte bekymring for overskudds­situasjonen for geitemelk, og understrekte betydningen av at Tine fortsatt jobber aktivt for å øke salget av geitemelks­produkter. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilrådde at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk settes til 0,97 for 2014.

Geit
Kvote for produksjon av geitemelk reduseres med ytterligere 1 prosent for 2014. (Foto: ©Øystein Søbye/Samfoto)
Til toppen