Generalforsamling i Avinor AS

På generalforsamling i Avinor AS den 29. mai 2017 blei styremedlem Eli Skrøvset og styremedlem Herlof Nilssen attvalde for to år.

Styret i Avinor AS er satt saman av fem aksjonærvalde styremedlemmer:

Ola M. Rinnan (styreleiar)
Ola H. Strand
Eli Skrøvset
Herlof Nilssen
Linda Bernander Silseth

På generalforsamlinga blei det òg vedtatt enkelte endringar i vedtektene til selskapet.

For fleire opplysningar sjå: Vedtekter for Avinor AS (29. mai 2017)

Til toppen