Genetisk mangfold – muligheter og beredskap for framtidas landbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en ny nasjonal strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Det genetiske mangfoldet representerer muligheter til å tilpasse planteproduksjonen til ulike vekstbetingelser, avle robuste og sunne husdyr og gjøre skogen mer hardfør i møte med klimaendringene.

– Norske jordbruksprodukter holder høy kvalitet knyttet til mattrygghet, dyrehelse og plantevernmidler. Det blir lagt merke til også utenfor Norges landegrenser.  Vi ser at den langsiktige og brede avlstilnærmingen har blitt en internasjonal eksportsuksess for sæd av Norsk Rødt Fe, blant annet til Kina, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Geno signering i Kina.
Det norske avlsselskapet Geno har fått innpass i det kinesiske markedet med genmateriale fra Norsk Rødt Fe. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var i november tilstede når Geno China signerte en samarbeidsavtale med Zhonyuan melkegård. Gården har 18 000 kyr og er n av Kinas største melkeprodusenter. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Når klimaet endrer seg er det avgjørende at vi fortsatt har tilgang til et stort genetisk forråd. Da vil vi kunne ta i bruk de genetiske egenskapene som gjør at planter, husdyr og skogtrær kan tilpasse landbruket til nye utfordringer, som vær, nye sykdommer og skadegjørere.

I tillegg til å legge grunnlaget for nye eksportmuligheter, representerer genetisk mangfold muligheter for nisjeproduksjon. 

Genressuser er fornybare. De kan ikke brukes opp, men kan gå tapt dersom de ikke er i bruk. Derfor er økt bruk og næringsutvikling et sentralt virkemiddel for å sikre det genetiske forrådet. Vi vet ikke i dag akkurat hvilke genetiske ressurser som kan være nyttige i framtida. Det gjør det nødvendig å ha et rikt reservoar.

Ingen land er selvforsynte med genetiske ressurser. Norge deltar aktivt i internasjonalt samarbeid og i arbeidet i Norge utføres både av myndighetene, bønder, frivillige ildsjeler og kommersielle aktører.

NRF-ku. Lyngen i Troms.
Geno Global eksporterer allerede genmateriale av Norsk Rødt Fe til USA/Kanada, Storbritannia, Italia, Tyskland, Frankrike, New Zealand og Australia. Foto: Mari Bjørke/Geno