Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Genressurser bidrar til mindre sult

FAOs kommisjon for genressurser for mat og landbruk har en sentral rolle i å nå FNs bærekraftmål, spesielt målet 2.5 om genetisk mangfold. Det er Kommisjonens mangeårig erfaring med å kartlegge verdens genetiske mangfold inne kulturplanter og husdyr og anbefalinger om hva som er viktigst å gjøre for å bevare dette mangfoldet, som gjør den til en uunnværlig partner for å nå de globale målene.

Kommisjonens ønske om å bidra til FNs bærekraftmål ble vedtatt i et utkast til resolusjon på dets 16. møte, som fant sted i Roma 30. janaur til 3. februar. Resolusjonen vil bli behandlet på FAOs generalforsamling i juni. Det var Norge som tok initiativ til og jobbet fram enighet om resolusjonen blant Kommisjonens 178 medlemsland. 

Kommisjonsmøtet gjennomgikk også statusrapporter og globale handlingsplaner for henholdsvis planter, husdyr, skogstrær og akvatiske genetiske ressurser. Nybrottsarbeidet til kommisjonen med å kartlegge alt biologisk mangfold for mat og landbruk har også gjort store framskritt og er en viktig brobygger mellom miljø- og landbrukssektorene. Det ble også oppnådd enighet om videre arbeid for å dokumentere genressursers betydning for matsikkerhet og klimatilpasning så vel som klimareduksjon. 

Norges delegasjon fra venstre: Alessandro A.T. Astroza, Svanhild-Isabelle Batta Torheim, Morten Rasmussen og Nina Hovden Sæther.
Norges delegasjon fra venstre: Alessandro A.T. Astroza, Svanhild-Isabelle Batta Torheim, Morten Rasmussen og Nina Hovden Sæther. Foto: Landbruks- og matdepartement

Norsk delegasjon:

  • Svanhild-Isabelle Batta Torheim, seniorrådgiver, LMD (delegasjonsleder)
  • Alessandro A.T. Astroza, rådgiver, NFD
  • Nina Hovden Sæther, direktør, Norsk genressurssenter, Nibio
  • Morten Rasmussen, seniorrådgiver, Norsk genressurssenter, Nibio 

Mer informasjon:

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen