Uro over situasjonen ved utbryterområde i Georgia

- Rapportene om at markeringer av den administrative «grensen» mellom utbryterområdet Sør-Ossetia i Georgia er flyttet, gir grunn til uro. Forsøk fra de russiskstøttede separatistene på å ta kontroll over enda mer territorium vil være en ytterligere krenkelse av Georgias territorielle integritet, sier statssekretær Hans Brattskar.

Det er nylig kommet meldinger om at merker som angir den administrative skillelinjen mellom det russiskstøttede utbryterområdet Sør-Ossetia og resten av Georgia skal ha blitt flyttet. 

- At et fundamentalt folkerettslig prinsipp som respekten for staters territorielle integritet ikke respekteres, er uakseptabelt. Fra norsk side oppfordrer vi igjen Russland til fullt ut å oppfylle forpliktelsene i våpenhvileavtalen av 12. august 2008 og de supplerende bestemmelsene av 8. september 2008. Norges støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast, sier statssekretær Brattskar.  

Til toppen