Ny sjef i Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Generalmajor Yngve Odlo er beordret til stillingen som sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Generalmajor Yngve Odlo ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 1999 og US Army War College i 2008.  Han ble utnevnt til generalmajor 1. august 2013.

Odlo har blant annet tjenestegjort som instruktør/ klassesjef ved Søndenfjeldske dragonregiment, troppssjef/nestkommanderende/eskadronsjef ved Brigaden i Nord-Norge, instruktør/seksjonssjef/sjef Våpenstab og utdanningsoffiser ved Våpenskolen/Søndenfjeldske. dragonregiment, S-3 ved Panserbataljonen/Brig 15, seksjonssjef ved Planavdelingen/Hærstaben ved Forsvarets overkommando og stabsoffiser Prosess Rådgivning- og planlegging i Hærstaben ved Forsvarets overkommando. Fra august 2002 til februar 2005 tjenestegjorde han som bataljonssjef ved Panserbataljonen/Brigade Nord/6. Divisjon, og var i perioden mai 2004 til februar 2005 sjef for Battle Group 3 i ISAF VI. I perioden 2005 – 2007 tjenestegjorde han som sjef Styrkeproduksjon i HSTY. Etter gjennomført US Army War College sommeren 2008 tjenestegjorde han en kort periode som sjef O-plan ved FD III før han ble fast tilsatt som sjef SITSEN 1. januar 2009. Den 1. februar 2010 ble han disponert mot stillingen som sjef Forsvarets Kompetansesenter KKIS. Han tjenestegjorde videre som Chief og Staff ved HQ RC N/ISAF i perioden mars – september 2012. Fra 1. januar 2013 ble han midlertidig beordret til disposisjon for FSJ, og han ble 1. august 2013 utnevnt til generalmajor i Hæren og disponert mot stillingen som sjef Operasjonsstaben i FOH.