Giganten satt i produksjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

5. oktober startet rettighetshaverne opp produksjon fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Oppstarten av første byggetrinn skjer om lag to måneder tidligere enn forventet og flere titalls milliarder kroner under det budsjettet som ble lagt til grunn i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2015.

- Sverdrup-feltet er en gigant og det tredje største oljefeltet på norsk sokkel noensinne. Feltet er ventet å gi inntekter til staten på over 900 milliarder kroner eller 170 000 kroner per innbygger. Samtidig får Sverdrup kraft fra land og bidrar sterkt til at norsk produksjon av olje og gass skjer med lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP)

PUD for første byggetrinn av Sverdrup ble godkjent i 2015 og utbyggingen startet i en periode hvor norsk leverandørindustri hadde utfordringer på grunn av lavt aktivitetsnivå.  Prosjektet har betydd mye for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i norske leverandørbedrifter. PUD for andre byggetrinn ble godkjent i mai 2019 og bidrar til ytterligere aktivitet i leverandørindustrien i årene framover.

- Med utbyggingen av Sverdrup-feltet har norsk oljeindustri gjennomført en ny industriell bragd. Jeg er stolt av at vi i Norge klarer å levere en utbygging som omfatter hele 150 000 årsverk, langt under kost og raskere enn planlagt. Næringen har levert nok et prosjekt i stolteste norske industritradisjon, sier Freiberg.

Rettighetshaverne på Sverdrup-feltet har tatt i bruk ny teknologi og digitalisering. Det vil bidra til en svært høy utvinningsgrad fra feltet, forbedrede metoder for produksjonsoptimering og tryggere drift.   

- Norsk oljeindustri er ledende på kompetanse, teknologi og innovasjon. Dette er en viktig grunn til at Sverdrup-feltet vil skape enorme verdier til fellesskapet – og at det i tillegg tas nye skritt blant annet innen digitalisering. Feltet vil gi nye spennende arbeidsoppgaver for teknologiinteressert norsk ungdom i tiår fremover, fortsetter Freiberg.

Bakgrunn:

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, om lag 155 km fra Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010. Havdypet er 110-120 meter. Første byggetrinn inkluderer blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer og er nå satt i produksjon.

 Funnet av Sverdrup ble gjort i et modent område hvor letebrønner hadde gitt skuffende resultater siden 70-tallet. Etter en periode med aktive grep fra myndighetene skjedde det en oppblomstring av leteselskaper tidlig på 2000-tallet. Tilgang på attraktivt leteareal og leterefusjonsordningen bidro til dette. Med nye selskaper, nye ideer og stadig teknologiutvikling ble Sverdrup påvist av Lundin i 2010 og Equinor (da Statoil) i 2011.

Operatøren har anslått reserver på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) og en platåproduksjon på 660,000 fat o.e. per dag etter at andre byggetrinn er satt i drift. Feltet er ventet å produsere i 50 år.

Rettighetshaverne i Sverdrup:
Equinor – operatør (42,6267 prosent), Lundin (20,0000 prosent), Petoro (17,3600 prosent), Aker BP (11,5733 prosent) og Total (8,4400 prosent).