Første rapport fra Gigatonnkoalisjonen viser store utslippskutt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Satsing på fornybar energi og energieffektivitet i utviklingsland de siste 10 årene har gitt en markant reduksjon i CO2-utslipp. At disse utslippsreduksjonene blir synlige og målbare gir viktige insentiver for utviklingsland til å satse på og legge til rette for investeringer i fornybar energi, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende lanserte den første rapporten fra den norsk-initierte The 1 Gigaton Coalition på klimatoppmøtet i Paris 7. desember. Foto: Veslemøy L. Salvesen, UD

Den første rapporten fra den norsk-initierte The 1 Gigaton Coalition ble lagt fram på klimatoppmøtet i Paris 7. desember. Rapporten fra har gått gjennom 5700 energiprosjekter i utviklingsland, og utslippsreduksjonen er anslått til 1,7 gigatonn CO2 pr. år innen 2020.

- Dette er godt nytt. Disse utslippsreduksjonene har ikke vært synlige tidligere og viser at satsing på fornybar energi og energieffektivitet virker, sier Brende.

UNEP anslår i sin rapport fra 2014 at det er et utslippsgap på 8-10 gigatonn CO2 pr. år i 2020 mellom hva landene har lovt av utslippsreduksjoner og hva som trengs for å nå togradersmålet. 1 Gigaton Coalition vil bidra med minst 20 prosent av utslippsreduksjonen som trengs for å tette gapet.

Norge lanserte "The 1 Gigaton Coalition" sammen med FNs miljøprogram UNEP på klimatoppmøtet i Lima i desember 2014. Målet med denne koalisjonen er å styrke måling og rapportering av reduserte klimagassutslipp som følge av satsing på fornybar energi og energieffektivitet i utviklingsland. Tilstede på lansering av koalisjonens første rapport var også UNEPs direktør Achim Steiner, FNs spesialutsending på klima Mary Robinson og ministere fra Peru, Rwanda, Mexico og Storbritannia.