Gir flere barn rett til barnehageplass

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag la regjeringen frem et lovforslag som utvider retten til barnehageplass til også å gjelde barn født i september og oktober. Regjeringen vil også styrke tilbudet til barn med særlige behov.

– Vi og samarbeidspartiene vil gi flere barn mulighet til å gå i barnehagen. Derfor utvider vi retten, og gir 9 600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lovforslagene ble lagt frem i statsråd i dag.

Reduserer ventetiden

I dag er det kun barn født innen 31. august som har rett til barnehageplass innen august det året barnet fyller ett år. Barn født senere på høsten risikerer å ikke få barnehageplass før de er nærmere to år.

Med lovforslaget reduserer regjeringen ventetiden for barn født i september og oktober med henholdsvis 11 og 10 måneder.

– Vi foreslår også at kommunene kan velge å tilby plass allerede i august for de barna som er født i september eller oktober. Da blir det opp til foreldrene om de ønsker plass fra august, eller om de vil vente til den måneden barnet fyller ett år, sier Røe Isaksen.

Kommunene har ansvaret for at barn med rett til barnehageplass får oppfylt denne rettigheten. Regjeringen har i statsbudsjettet bevilget 740 millioner kroner slik at foreldre og barn skal få kortere ventetid på barnehageplass. I tillegg er det i kommunerammen lagt inn betydelige midler slik at kommunen kan tilby barnehageplass også til de barna som ikke har rett på plass.

Bedre tilbud til barn med særlige behov

Regjeringen vil også styrke tilbudet til barn med særlige behov, og sørge for at de får tydeligere rettigheter i barnehageloven. Regjeringen vil sikre at barn som flytter til ny kommune slipper avbrudd i hjelpetilbudet på grunn av lang saksbehandlingstid, ved at vedtaket i fraflyttingskommunen blir gjeldende for barnet inntil nytt vedtak foreligger.

– I dag risikerer barn som flytter å oppleve avbrudd i hjelpetilbudet mens de venter på vedtak i ny kommune. Det tar i gjennomsnitt 13-14 uker, i noen tilfeller opptil ett år. Det kan vi ikke akseptere, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår også å øke innsatsen fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) overfor barn med særlige behov. PP-tjenesten får plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. I dag har PP-tjenesten en slik plikt overfor skolene, men ikke overfor barnehagene.