Gir inspirasjon og kunnskap til lokalmatprodusenter

Lokalmatsatsingen i Norge er en suksess, og Nofima mener politikernes vilje til å satse er en viktig årsak. For å bli enda bedre, henter Nofima nå inspirasjon og kunnskap fra andre land gjennom prosjektet «Strenghtening the bioeconomy in the NORA region».

– Vi ser at lokalmatsatsingen skaper nye og spennende arbeidsplasser, spesielt i distriktene. For å lykkes i et stadig mer krevende marked, er god veiledning og kompetanseheving nødvendig, og i så måte kan samarbeid også over landegrensene være viktige bidrag, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Nettstedet nordiclocalfood.com er utviklet gjennom prosjektet for å inspirere lokale matprodusenter fra spesielt Færøyene, Grønland, Island og Norge. På nordiclocalfood.com kan produsentene blant annet finne en verktøykasse som gjør det enklere å strukturere arbeidet, finne frem til kunnskap og hjelp, sette mål, lage utviklingsplaner og hente inspirasjon.

Den offentlige satsingen på lokalmat er sterkere og mer offensiv i Norge enn på Island og Færøyene. Likevel er det mye inspirasjon og hente fra dem. Island satser blant annet på emballasjedesign og Torshavn legger til rette og støtter alle typer entreprenørskap.

korn rug åker
Rug. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen