Historisk arkiv

Gir konsesjon til bygging av verdens største vindmølle på Ljøsøyna i Øygarden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt SWAY konsesjon til bygging av en vindmølle (vindturbin) på inntil 10MW på Ljøsøyna i Øygarden.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt SWAY konsesjon til bygging av en vindmølle (vindturbin) på inntil 10MW på Ljøsøyna i Øygarden. Bakgrunnen for søknaden er å få testet og kvalifisert en vindturbin med meget stor installert effekt. Turbinen regnes for å være verdens største.

Enova har tidligere tildelt 137 millioner kroner i støtte til selskapet SWAY for å utvikle vindturbinen. Den skal først testes ut på land, men målet er å ta denne teknologien til havs.

- Regjeringen legger til rette for demonstrasjon av nye teknologier, og testing av denne vindturbinen vil være av betydning for senere satsing på havvind. Vindkraftanlegg til havs vil på sikt kunne gi gode bidrag for å nå regjeringens mål om økt fornybar energi, sier politisk rådgiver i olje- og energidepartementet Ivar Vigdenes.

Etter at NVE ga konsesjon til vindturbinen, ble vedtaket påklaget av Norsk Ornitologisk Forening og Norges Miljøvernforbund. Klagerne mener turbinen vil utgjøre en fare for fuglelivet.

Departementet kan ikke se at en midlertidig enkeltstående vindturbin på Ljøsøyna i Øygarden kan ha innvirkning på verneverdiene i disse områdene. Etter en grundig vurdering er departementet kommet til at konsekvensene for fugl ikke er av et slikt omfang at de er til hinder for oppføring av vindturbinen. Vindturbinen skal i tillegg plasseres i et område regulert til industri. Departementet mener at området er godt egnet for uttesting av ny vindteknologi.

Konsesjonen til testturbinen er gitt med en varighet begrenset til fem år.

Til toppen