Gir tillatelse til frakt av kongekrabber fra Norge til Sør-Korea

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norsk sjømat er populært i markeder over hele verden. Da er det viktig å legge til rette for god internasjonal transport. Nå forlenges tillatelse til å frakte levende kongekrabber fra Lakselv til Seoul med et russisk flyselskap. Samtidig må både bransjen og vi jobbe med å finne en mer permanent løsning i tråd med bilaterale luftfartsavtaler med våre naboland, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På grunn av individuelle luftfartsavtaler land imellom, er det i hovedsak norske og sørkoreanske flyselskaper som kan fly mellom Norge og Sør-Korea. Russiske fraktselskaper som ønsker å fly denne strekningen, må søke Luftfartstilsynet om tillatelse til enkeltflygninger. Det har så langt ikke vært mulig å finne løsning med Russland knyttet til prinsippet om gjensidighet. Tillatelsen blir nå likevel gitt, da transporten til Sør-Korea er svært viktig for lokal fisk- og sjømatindustri i Nord-Norge. 

I internasjonale luftfartsrelasjoner gjelder et grunnleggende prinsipp om gjensidighet. De rettighetene som gis, gis generelt under forutsetning av å få tilsvarende rettigheter tilbake fra den andre parten. Norge har i dialogen med Russland ikke oppnådd tilstrekkelig gode løsninger på dette for norske selskaper. Luftfartsforhandlingene med Russland som nylig fant sted, brakte ingen endring i dette. 

Siden sørkoreanske selskaper sluttet å frakte levende kongekrabber fra Norge til Sør-Korea, er det kun russiske selskaper som har vært aktuelle. Siden situasjonen overfor Russland også etter siste luftfartsforhandlinger er at norske selskaper som skulle ønske å fly slik frakt til Sør-Korea ikke har fått en tilsvarende adgang, er det viktig at sjømatbransjen vurderer alternative løsninger på sine fraktbehov.

 – For å gi bransjen noe tid til å finne alternative løsninger har jeg bedt Luftfartstilsynet å gi det russiske selskapet tillatelse til slike flygninger i seks måneder til. Det er viktig at bransjen bruker den tiden godt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.