Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge og FN arrangerer internasjonal giverkonferanse om seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser

Sammen med FN og andre samarbeidspartnere skal Norge arrangere en internasjonal giverkonferanse for å styrke innsatsen mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser. Konferansen finner sted i Oslo 23. - 24. mai.

Informasjon om SGBV-konferansen.
Informasjon om SGBV-konferansen.

Seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV) er en stor utfordring i mange områder som rammes av humanitære kriser. De negative konsekvensene er store og langvarige for de overlevende, deres nærmeste og samfunnet rundt. Likevel er det humanitære arbeidet på dette feltet ofte underfinansiert og preget av liten kapasitet.

- Det må gjøres mye mer for å beskytte og bistå jenter, kvinner, gutter og menn som er utsatt for seksualisert vold i humanitære situasjoner. Vi ønsker å ta et internasjonalt lederskap for å styrke denne innsatsen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Målet for konferansen er å bidra til økt politisk oppmerksomhet omkring den humanitære responsen på SGBV og økt økonomisk støtte gjennom FN-koordinerte appeller til denne responsen. Videre skal konferansen tilrettelegge for dialog om hvordan det humanitære arbeidet bør innrettes for å sikre best mulige resultater. Konferansen vil ha særlig fokus på seksuell vold i humanitære kriser som følger av konflikt.

- Beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold er høyt prioritert i Norges nye humanitære strategi. Vi vil fremme økt respekt for humanitærretten på dette området. Seksuell vold er ingen bieffekt av krig – det brukes som et våpen i krigføringen og straffeforfølges altfor sjelden, sier utenriksministeren.   

Høynivådelen av konferansen avholdes 24. mai. Ministre fra giverland og utviklingsland, FN-ledere og ledere for humanitære organisasjoner vil være blant de inviterte. Sivilsamfunnsdelen av konferansen vil avholdes den 23. mai i regi av Kirkens Nødhjelp og deres samarbeidspartnere.  

Pressekontakt: Mari Bangstad, e-post: mban@mfa.no, mobil +47 414 40 871

Til toppen