Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennombrudd i skogsamarbeidet med Indonesia

- Vi ser nå et gjennombrudd i arbeidet med å bevare regnskogen i Indonesia, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

- Vi ser nå et gjennombrudd i arbeidet med å bevare regnskogen i Indonesia, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Indonesiske myndigheter har nådd en historisk milepæl i arbeidet mot avskoging. Nå begynner en egen spesialenhet for regnskogbevaring arbeidet med å koordinere innsatsen mot avskoging sammen med andre myndighetsorganer i Indonesia. Spesialenheten vil også rapportere direkte til presidenten om framdriften i dette arbeidet.

- Dette demonstrerer en klar politisk vilje til å iverksette arbeidet med å bevare regnskogen i Indonesia. Spesialenheten får øverste ansvar for å oppnå Indonesias svært ambisiøse klimamål innenfor skogsektoren, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Indonesia har lovet å redusere sine klimagassutslipp med 26 prosent ved hjelp av egne midler, og 41 prosent med internasjonal hjelp. Dette er sammen med Brasils klimaløfter den største forpliktelsen til utslippskutt som noe utvikingsland har inngått.

Det er nå klart at den indonesiske politikeren Pak Heru Prasetyo skal styre spesialenheten og samtidig også sitte i landets regjering.

Verdens tredje største utslippsland.

Indonesia står for verdens tredje største klimagassutslipp når utslipp fra avskoging regnes med. Om lag 80 prosent av utslippene kommer fra avskoging og konvertering av svært karbonrike torvmyrer til plantasjer.

Opprettelsen av spesialenheten for regnskogbevaring viser at Indonesia er på god vei til å få plass den nødvendige institusjonelle strukturen for å bevare regnskog. Nå er mye av grunnlaget lagt for at Indonesia kan iverksette sin strategi mot avskogning, og over tid få betaling for redusert avskoging, slik Brasil får i dag.

- En milepæl.

- Dette er en milepæl i Norges skogsamarbeid med Indonesia. Indonesia har gjort store fremskritt gjennom partnerskapet med Norge. Disse fremskrittene krever ikke minst et stort politisk mot, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

I mai 2010 undertegnet Norge en skogavtale med Indonesia i Oslo. Siden da er innsats mot korrupsjon iverksatt, urfolk har for første gang fått anerkjent sin historiske rett til landområder, og staten har sluttet å dele ut lisenser for avskogning i naturskog ved å innføre såkalte moratorium for rydding av skog og torvmyrer.

Regnskogen i Papua i Indonesia (Bilde: Cifor)

 

 

Til toppen