Gjennomgang av knutepunktordningen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet startet opp evalueringer av de enkelte knutepunktene i 2010. Nå er de siste evalueringene avsluttet og departementet vil foreta en samlet gjennomgang av hele ordningen. Målet med gjennomgangen er å finne ut om formål og innretning av ordningen vurderes som hensiktmessig i dag, og undersøke om det kan være bedre måter å ivareta behovene på.

Innspill fra berørte aktører og interessenter vil være viktige bidrag til gjennomgangen. Kulturminister Thorhild Widvey vil være til stede og motta innspill på følgende møter: 

  • Trondheim, Dokkhuset, 16. februar kl. 11.00-13.00
  • Bergen, Clarion Hotel Bergen Airport, 17. februar kl. 11.00-13.00
  • Oslo, Auditoriet R5, Akersgata 59, 26. februar kl. 09.00–11.00
  • Tromsø, Quality Hotel Saga, 16. mars kl. 16.30-18.30

I tillegg inviteres det til å komme med innspill innen 20. mars 2015.

Om knutepunktordningen

Kulturdepartementets knutepunktordning ble etablert i 1995 og omfatter i dag 16 festivaler og festspill. Av disse er 12 på musikkområdet, i tillegg kommer én festival hver for billedkunst, scenekunst, litteratur og kortfilm.   

I 2015 går det i alt 90 millioner kroner til knutepunktfestivaler på Kulturdepartementets budsjett. Størstedelen – 82 millioner kroner – går til musikkfestivaler. I tillegg kommer musikkfestivalstøtten i Norsk kulturfond, som i 2015 er på vel 47 millioner kroner. Det gis dessuten tilskudd til andre typer festivaler fra fondet.  

Med på ordningen i dag er Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, Olavsfestdagene i Trondheim, Molde International Jazz Festival, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Ultima – Oslo Contemporary Music Festival, Festspillene i Elverum, Notodden Blues Festival, Øyafestivalen, Stiftelsen Horisont/Mela, Riddu Riððu Festivala, Norsk Countrytreff, Nordnorsk kunstnersenter/Lofoten internasjonale kunstfestival, Peer Gynt-stemnet, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene.