Forsiden

Gjennomgang av kvoteordningen for melk

Arbeidsgruppa som har gjennomgått kvoteordningen for melk, herunder eierskap og pris på kvoter samt kvotetak, har i dag 16. mars lagt frem sin rapport. Rapporten vil danne grunnlag for drøftinger i vårens jordbruksforhandlinger.