Norge ønsker velkommen den palestinske beslutningen om å gjenoppta samarbeidet med Israel

- Norge ønsker velkommen Den palestinske selvstyremyndighetens beslutning om å gjenoppta samarbeidet med Israel, basert på de signerte israelsk-palestinske bilaterale avtalene. Jeg håper dette vil bane vei for en ny og mer konstruktiv fase i forholdet mellom partene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den palestinske selvstyremyndigheten (Palestinian Authority, PA), annonserte 17. november at de vil gjenoppta samarbeidet med Israel, inkludert innen sikkerhetssektoren og på det finansielle området.

I løpet av de siste månedene har den palestinske økonomien blitt betydelig forverret. Manglende koordinering mellom partene har tæret ytterligere på den vanskelige finansielle situasjonen. Det haster nå å gjenoppta samarbeidet mellom partene på alle områder, og at utestående skatter og avgifter snarest overføres til palestinske selvstyremyndigheter.

- Dette gjennombruddet skaper et momentum som israelerne og palestinerne bør utnytte til å løse andre utestående spørsmål, inkludert på det finansielle området. Vi oppfordrer også partene om å gjenoppta sluttstatusforhandlingene om en fredelig to-statsløsning på konflikten. Som leder av den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC) og som innkommende valgt medlem av FNs sikkerhetsråd, er Norge beredt til å støtte partene i deres arbeid for fred, sier Eriksen Søreide.