Gjødselbruk vil overstige 200 millioner tonn i 2018

FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat rapporterer at forbruket av gjødsel vil ha en årlig økning på 1,8 prosent. Samtidig vil tilgangen på stoffer brukt i gjødselproduksjon øke.

Verdens forbruk av gjødsel vil øke med 1,8 prosent årlig, står det i en ny rapport fra FAO. Det gir et forbruk på over 200 millioner tonn i 2018, en økning på 25 prosent fra 2008. Produksjonen av stoffene som blir brukt til å lage gjødsel, hovedsakelig nitrogen, fosfat og kalium, vil også ha kapasitet til å øke. Dermed vil tilgangen på disse stoffene være større enn etterspørselen.

Bruk av gjødsel er en måte å erstatte tapt nitrogen i jorda etter høsting. Det har vært en viktig kilde til økt produktivitet i jordbruket, men ved overbruk kan det i verste fall føre til forurensing av viktige vannkilder. FAO har jobbet med å finne og vise alternative metoder til å fornye jordsmonn etter at avlinger har blitt høstet. De vil fokusere på metoder hvor en er avhengig av færre eksterne faktorer for å øke produktiviteten i jordbruket.  Dette er en del av jobben FAO gjør for rette oppmerksomheten mot viktigheten av en bærekraftig forvaltning av matjorda, som en del av det internasjonale året for vern av matjord.

Til toppen