Gjødselbruk vil overstige 200 millioner tonn i 2018

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat rapporterer at forbruket av gjødsel vil ha en årlig økning på 1,8 prosent. Samtidig vil tilgangen på stoffer brukt i gjødselproduksjon øke.

Verdens forbruk av gjødsel vil øke med 1,8 prosent årlig, står det i en ny rapport fra FAO. Det gir et forbruk på over 200 millioner tonn i 2018, en økning på 25 prosent fra 2008. Produksjonen av stoffene som blir brukt til å lage gjødsel, hovedsakelig nitrogen, fosfat og kalium, vil også ha kapasitet til å øke. Dermed vil tilgangen på disse stoffene være større enn etterspørselen.

Bruk av gjødsel er en måte å erstatte tapt nitrogen i jorda etter høsting. Det har vært en viktig kilde til økt produktivitet i jordbruket, men ved overbruk kan det i verste fall føre til forurensing av viktige vannkilder. FAO har jobbet med å finne og vise alternative metoder til å fornye jordsmonn etter at avlinger har blitt høstet. De vil fokusere på metoder hvor en er avhengig av færre eksterne faktorer for å øke produktiviteten i jordbruket.  Dette er en del av jobben FAO gjør for rette oppmerksomheten mot viktigheten av en bærekraftig forvaltning av matjorda, som en del av det internasjonale året for vern av matjord.