Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjør gården mer miljøvennlig

Jordbruket har et ansvar for å ivareta miljøhensyn og har over lang tid hatt ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder. Bønder og alle landbruksforetak som vil gjøre gården eller leiejorda mer miljøvennlig kan søke om tilskudd hos Landbruksdirektoratet.

– Å bedre miljøtilstanden i jordbruket er nødvendig for at vi skal ha et bærekraftig jordbruk i Norge. Det betyr at jordbruket også må ta vare på ressurser og miljøverdier for fremtiden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

I år introduseres det tre nye miljøtiltak som bønder også kan søke tilskudd til for å gjøre gård og leiejord mer miljøvennlig.
I år introduseres det tre nye miljøtiltak som bønder også kan søke tilskudd til for å gjøre gård og leiejord mer miljøvennlig. Foto: Svein Nordrum/NTB Scanpix.

Du kan søke om midler til miljøtiltak i tilskuddsordningen "regionale miljøprogram" som ble innført i 2005. Tilskuddene går til tiltak som bidrar til å ivareta kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer, biologisk mangfold, avrenning, friluftsliv, plantevern, utslipp til luft og økologisk jordbruk. I år styrkes også satsing på seterdrift som er tilrettelagt for turisme. I tillegg introduseres det nye miljøtiltak som bønder også kan søke tilskudd til:

  • områder sådd med frøblandinger som er gunstige for bier (pollinatorer)
  • beite eller slått av områder med trua naturtyper

Enklere å måle effekten av miljøtiltakene på norske gårdsbruk

Landbruksdirektoratet har forenklet tilskuddordningen. Med en lik standard over hele landet, vil det bli enklere å sammenligne og vurdere effekten av de ulike miljøtiltakene som midlene går til.  I desember lanserte Landbruksdirektoratet derfor et nytt nasjonalt miljøprogram som omtaler nasjonale miljømål og viktige internasjonale forpliktelser. De har også utformet en felles instruks for det regionale miljøprogrammet. Det skal bidra til at søknadene blir vurdert likt over hele landet og at tiltakene får like vilkår.

Til toppen